Sök
Filters
Close

Policy personuppgifter

Personlig data 

Islandsgarn använder cookies för att spara undan de produkter som kunden nyligen sett och de produkter som kunden lägger i sin varukorg. Islandsgarn säljer aldrig vidare någon information om våra kunder till annan part. För oss är det viktigt att du som kund ska känna dig säker på att det du registrerat eller matat in på våra sidor aldrig används för annat ändamål än för att det ska underlätta ditt användande av islandsgarns tjänster. 

Policy för personuppgiftshantering


1. Introduktion


Islandsgarn.se som drivs av Aspea Systems AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som vi behandlar inom ramen för vår verksamhet.

Den här personuppgiftspolicyn (”Personuppgiftspolicyn”) är till för att du ska känna dig trygg med att vi som personuppgiftsansvarig hanterar dina uppgifter i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte tillhandahålla våra tjänster eftersom vi behöver personuppgifterna för de ändamål som framgår nedan för att kunna tillhandahålla de tjänster vi erbjuder.

Om vi gör ändringar i denna Personuppgiftspolicy kommer vi att meddela dig detta. Metoden att meddela dig varierar beroende på vilka av våra Tjänster du använder och när. De nya villkoren kommer att publiceras på vår hemsida (www.islandsgarn.se).

Saknar du svar på någon fråga får du gärna hör av dig till oss. Information om hur du kontaktar oss finns under avsnitt 17 ”Kontaktuppgifter”.

2. Personuppgifter som behandlas


Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet (”Personuppgifter”).

För att vi ska kunna fullgöra ett köp från er måste vi samla in personuppgifter. Vi samlar in och behandlar främst namn, adress, e-postadress, telefonnummer, och bokningsuppgifter.

När du använder vår hemsida kan även viss teknisk information komma att inhämtas automatiskt, exempelvis vilken webbadress du besöker hemsidan från, information om nätverks- och enhetsprestanda, typ av webbläsare, språk och information om operativsystem.

Under ett köp använder vi cookies (små filer) som sparas på din dator eller telefon för att hålla reda på de uppgifter som du registrerat. Uppgifter som sparas som cookies är 

Namn, Adress 

Varukorg och andra uppgifter som är direkt relaterade till ditt köp 

Dina köp lagras av oss i en databas där de ligger kvar så länge som svensk bokföringslag kräver detta (8 år). 

Du kan när som helst anmoda oss att ta fram allt data som är lagrat under din profil. Du har också rätt när som helst begära att vi ska plocka bort alla uppgifter vi samlat in under din profil.

3. Fakturering

Fakturering sker genom Svea Webpay. I ett krypterat formulär hos islandsgarn.se anger du ditt personnummer. När du skrivit in ditt personnummer så görs ett anrop till Svea Webpay via en krypterad kanal. Svea kontrollerar då i deras system om faktureringen ska godkännas. Vi "Islandsgarn.se" samlar inte in eller sparar någon information som har med denna kreditprövning att göra. 

Mer information om hur Svea Finans hanterar dina uppgifter hittar du här Svea

Om vi inte kan behandla dina Personuppgifter kan vi heller tillhandahålla dig Tjänsterna. Din integritet är mycket viktig för oss och vi kommer att behandla dina Personuppgifter som vi samlar in och som du delar med dig av till oss med högsta försiktighet och i enlighet med ”best practice”, Personuppgiftspolicyn samt gällande lagar och regler.

När det enligt lag krävs att vi inhämtar ett samtycke från dig, så kommer vi inhämta ett samtycke innan behandling sker.

Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till annan på annat sätt än vad som följer av Personuppgiftspolicyn.

5: Betalning med kort

Betalning med kort sker hos Svea Webpay. Då ni lagt in er order på vår hemsida så väljer ni att betala med kort. De produkter ni matat in tillsammans med summan ni ska betala skickas krypterat över tilll ett formulär som ägs och drivs av Svea Webpay. Ni anger kortnummer och andra uppgifter som har med kortköpet att göra hos Svea Webpay. Alla uppgifter som matats in hos Svea stannar där och kommuniceras inte tillbaka till Islandsgarn. Då betalningen utförts eller avbrutits hos Svea så skickar Svea tillbaka dig till Islandsgarns sida. 

Den enda information som Islandsgarn samlar in från Svea är en status som talar om ifall betalningen lyckats eller inte.

6: Leveranser

Då vi ska skicka era produkter så använder vi PostNords tjänst PacSoft Online och DHL: DHL:s Multishipping för att registrera era försändelser. I dessa system så sparar vi inte ner era adressuppgifter utan vi matar på nytt ner era leveransadresser vid varje köp. D v s från vilken adress (vår) och till vilken adress (er) leveransen ska gå.

 

7. Nyhetsbrev och annan form av direktmarknadsföring
Om du använder våra Tjänster kan vi behandla dina Personuppgifter i syfte att sända dig nyhetsbrev med relevant information och erbjudanden om våra produkter och tjänster.


Om du inte längre vill få nyhetsbrev eller annan direktmarknadsföring från oss kan du enkelt motsäga dig fortsatt behandling för detta ändamål genom att kontakta oss (se kontaktinformation under avsnitt 17 ”Kontaktuppgifter”) eller avregistrera dig direkt i utskicket. Om du motsäger dig fortsatt behandling kommer dina Personuppgifter att raderas eller anonymiseras.

8. Information till annan
Utöver vad som anges i Personuppgiftspolicyn kommer vi inte att dela de Personuppgifter du tillhandahåller till oss med någon tredje part.

Vi kommer inte att dela de Personuppgifter du tillhandahåller till oss med tredje part annat än när (i) det är specifikt avtalat mellan oss och och dig för att tillhandahålla tjänsterna. Se punkt 6.

9. Rättigheter

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Islandsgarn (Aspea Systems) om användningen av de Personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera personuppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana personuppgifter. Du har också rätt att få del av dina Personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

10. Länkar
På vår hemsida kan det förekomma länkar till andra webbplatser som tillhandahålls av andra bolag. Personuppgiftspolicyn gäller inte för dessa webbplatser. Du bör därför ta del av sådan webbplats personuppgiftspolicy innan du lämnar ut Personuppgifter.

11. Cookies
Vi kan komma att samla in information med hjälp av teknologi såsom cookies, beacons och lokal lagring (t.ex. på din webbläsare eller enhet). I Personuppgiftspolicyn använder vi termen ”Cookies” för all teknik, inklusive data och textstycken, som vi lagrar i din webbläsare eller enhet.

En Cookie är en liten textfil som lagras på din dator, telefon eller annan enhet när du besöker en webbplats. Cookies kan till exempel hjälpa oss att känna igen dig nästa gång som du besöker Hemsidan, men också möjliggöra för oss att erbjuda en säkrare och mer driftsäker Hemsida.

Vi kan komma att använda funktionella Cookies för att hantera vissa funktioner på Hemsidan, så att dina val och inställningar kommer att kommas ihåg när du använder Hemsidan igen. I syfte att underhålla och förbättra Hemsidan kan vi komma att använda Cookies för analys för att mäta hur vår Hemsida används och fungerar när den används.

De flesta webbläsare låter dig välja hur Cookies ska hanteras. Du kan då ställa in webbläsaren att vägra ta emot Cookies, eller att ta bort vissa Cookies.
Om du väljer att blockera Cookies kan delar av Tjänstens funktionalitet försämras eller försvinna.

12: Säkerhet
Vi vidtar alla lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda Personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring eller förstörelse. Det innebär dock alltid en risk att lämna ut Personuppgifter via digitala kanaler då det inte helt går att skydda tekniksystem från intrång.

13: Personuppgiftsincident
Vid en säkerhetsincident som rör Personuppgifter, till exempel ett dataintrång eller en oavsiktlig förlust av personuppgifter, måste vi dokumentera incidenten och anmäla den till Datainspektionen inom 72 timmar. Vi kan också behöva informera dig, till exempel om det finns risk för id-stöld eller bedrägeri.

14. Ogiltig bestämmelse
Skulle behörig domstol finna någon bestämmelse i Personuppgiftspolicyn ogiltig, ska detta endast leda till en skälig jämkning av bestämmelsen i fråga. Övriga bestämmelser kommer fortsatt förbli i full kraft och effekt.

15. Tillämplig lag
Personuppgiftspolicyn ska styras av och tolkas i enlighet med svensk lag, utan tillämpning av lagvalsregler.
Tvist eller krav som uppstår rörande eller i samband med Personuppgiftspolicyn, eller vid brott, uppsägning eller ogiltighet av dessa villkor ska slutligen avgöras av svensk domstol.

16. Datainspektionen
För mer information kring gällande lagstiftning, vilket ansvar vi har för behandlingen av personuppgifter och vilka rättigheter du har, vänligen besök http://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/.
Frågor rörande behandling av personuppgifter mm. kan även ställas direkt till Datainspektionen på [email protected] eller 08-657 61 00.

17. Kontaktuppgifter
Om du har några frågor om Personuppgiftspolicyn eller har någon annan fråga angående vår behandling får du gärna kontakta oss på:

Islandsgarn.se
Aspea Systems AB,
org.nr 556615–0420
Stenkyrka Stenstugu 138

624 42 Tingstäde
0768-516004
[email protected]